About Setomaa Vallavalitsus

<strong id="aui_3_4_0_1_1192">Setomaa vald</strong> moodustati 2017. aastal haldusreformi käigus Mikitamäe, Meremäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga liitmisel. Setomaa vald asub Võru maakonnas ning piirneb põhjast ja läänest Räpina, Rõuge ja Võru vallaga. Idast piirneb Setomaa vald Vene Föderatsiooniga ning see on ühtlasi Eesti ja Euroopa Liidu idapiiriks. Setomaa vallas on üks alevik – Värska – ning <strong>155 küla</strong>, neist suurimad on Mikitamäe, Meremäe ning Obinitsa.

Jobs by Setomaa Vallavalitsus

    Company Website: Setomaa Vallavalitsus