Meremäe kooli direktor

Veebileht Setomaa Vallavalitsus

Setomaa Vallavalitsus otsib Meremäe kooli direktorit

Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool, mille tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Direktori tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõike 1 nõuetele.

Edukal kandidaadil on:
teadmised kaasaegsest õpikäsitusest;
eesti keele oskus kõrgtasemel;
vastutustunne, korrektsus, täpsus;
väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
õpi- ja otsustusvõimelisus;
analüüsi- ja planeerimisoskus;
heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
eelnev töökogemus asutuse juhtimisel.

Omalt poolt pakume:
võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal;
head töökeskkonda;
sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
ettevõtlikku ja innovaatilist väikekooli;
elamispinda

Valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus ametikohale asumiseks;
elulookirjeldus;
kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
motivatsioonikiri (kuni 1 A4);
kandidaadi soovil muud dokumendid.
Dokumendid konkursil osalemiseks palume saata hiljemalt 18. augustiks 2022 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa märgusõnaga „Meremäe Kooli direktori konkurss”. Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus, tel: 5855 2772, e-post: karin.viljus@setomaa.ee

Selle töö taotlemiseks saada e-kiri töö pakkujale vald@setomaa.ee