kuidas arvutada protsenti

Kuidas arvutada protsenti? Arvutamine

(kogused)lisada mõttelisse tabelisse, kus mingile protsendile vastab alati mingi arv (kogus). Protsendid kirjutame alati vasakule poole ja sellele vastava arvu (koguse) kirjutame alati paremale poole selliselt, et protsent ja protsendile vastav arv (kogus) on alati ühel real. Selliselt saame neljakohalise tabeli, mille vastasnurkades olevate numbrite korrutised on alati võrdsed. Protsendi arvutamine käib ristkorrutise abil.

Jätka lugemist