Seto Infoseltsi pood müüb oma kirjastuse Seto Kiri tooteid: raamatud, kalendrid, mängud. Pakume valdavalt setokeelseid ja Setomaaga seotud kaupu.