e-kaubamaja, Uus kaup

Hilana Taarka preemia sai Pühäsenulgad

püh e1588886126485

Preemiakomisjoni ettepanekul saab tänavu Hilana Taarka preemia setokeelse uusloomingulise kirjutise eest Tiia Puustusmaa, raamatu „Pühäsenulgad” eest. Raamatu tutvustuse järgi saab lugeja tuttavaks seto kultuuri ühe eriomase elemendi – ikooninurga ehk pühäsenulga loo, koha ja rolliga setode elukorralduses ja kultuuris, aga ka ruumipoeetikas. Fotode ja lugude jäädvustamise kaudu väärtustatakse ja säilitatakse tulevaste aegade tarvis üht olulist osa seto kultuurist ja kombestikust. Raamatus on 30 erinevat kodu ja inimest/peret, kelle kaudu ikooninurga lugu lugejani tuuakse.

Raamatut saab osta Seto Kaubamajas