Published On: 22/03/202086 words0.4 min read

Preemiakomisjoni ettepanekul saab tänavu Hilana Taarka preemia setokeelse uusloomingulise kirjutise eest Tiia Puustusmaa, raamatu „Pühäsenulgad” eest. Raamatu tutvustuse järgi saab lugeja tuttavaks seto kultuuri ühe eriomase elemendi – ikooninurga ehk pühäsenulga loo, koha ja rolliga setode elukorralduses ja kultuuris, aga ka ruumipoeetikas. Fotode ja lugude jäädvustamise kaudu väärtustatakse ja säilitatakse tulevaste aegade tarvis üht olulist osa seto kultuurist ja kombestikust. Raamatus on 30 erinevat kodu ja inimest/peret, kelle kaudu ikooninurga lugu lugejani tuuakse.

Raamatut saab osta Seto Kaubamajas

Leave your comment

Related posts