Seto Kaubamaja on Seto Infoseltsi e-kaubanduse platvorm, kus iga kaupleja saab avada oma kauplemiskeskkonna – Poe.

Poe avamise tingimuseks on kõigi nõutud andmete edastamine Seto Infoseltsile.

Poe pidaja peab olema juriidiline isik.

Poe pidaja müüb oma kaupu ja teenuseid enda nimel ja enda vastutusel.

Poe pidaja paneb ise oma kaubad müüki, hinnastab, peab oma kauba ladu ning edastab tellimuse saamisel kaubad ostjale.

Poe pidaja peab jälgima e-kaubanduse reegleid ja aktsepteerima Seto Kaubamaja üldisi müügitingimusi.

Regisreerimine Seto Kaubamaja poepidajaks ja poe hoidmine Seto Kaubamaja müügiplatvormil on poe pidajale tasuta.

Poe pidaja tasub Seto Kaubamaja müügiplatvormi kasutamise eest Seto Infoseltsile järgmiselt:

– 2 euro kaupadelt, mille müügihind on alla 20 euro;

-10% kauba müügihinnast, kaupadelt mille müügihind on 20-400 eurot;

-40 eurot fikseeritud tasuna, kaupadelt mille müügihind on üle 400 euro.

Teenustasu peetakse Seto Infoseltsi poolt kinni kaupade müügist saadud rahast, kui ei ole Poe Pidaja ja Seto Infoseltsi vahel teistsugust lepingut. Seto Infoselts esitab poepidajale teenustasude kohta arve. Nimetatud summa sisaldab juba käibemaksu.

Seto Infoselts korraldab tehnilise lahenduse kaupade eest tasumiseks ning kannab Poe pidajale üle kaupad eest saadud tasu mitte sagedamini kui kord kuus või vastavalt Poe pidaja taotlusele.

Poe pidamise leping loetakse sõlmituks lepingutingimuste aktsepteerimisel Poe pidajaks registreerimisel Seto Kaubamaja veebilehel.