Jutuq

Aeg tasuda auvõlg

Petseri Vabadussõja monument Einar Raudkepp

Aeg tasuda auvõlg Petserimaal Vabadussõjas langenute ees
Head sõbrad,
Meil on võimalik täna, plaanitust 80 aastat hiljem, likvideerida ajalooline ebaõiglus ning tasuda auvõlg enam kui 300 Petserimaal Vabadussõjas langenu ees. Nende kangelaste mälestuse põlistamine Petserimaa Vabadussõja monumendi püstitamisega Setomaale Värskasse on vähim,
mida saame täna turvalises ja vabas Eestis elades nende auks teha. Sinu toetus on vajalik.
Nõukogude võim püüdis seda takistada, nurjates Petseri Vabadusõja monumendi püstitamise koguni kahel korral – 1940. ja 1944. aastal. Täna oleme nii kaugel, et esmakordselt 20. juuliks 1940 valmima pidanud Roman Haavamäe monumendile on Värska keskuses valminud kaunilt kujundatud plats, millel kõrgub monumendi alus ja kuju on raiumisel. Jäänud vaid viimane pingutus – monumendi lõpetamiseks ja Petserimaa rindel langenute mälestuse jäädvustamiseks kivitahvlitele vajab sihtasutus Setu Kultuuri Fond täiendavalt 59 323 eurot. Monumendi rajamist on juba toetanud Eesti Sõjamuuseum, Setomaa vald, sihtasutus Setu Kultuuri fond ja Eesti riik kokku 280 tuhande euro ulatuses. Puudujääv osa tuleb meil kõigil ühiselt kokku saada annetustena ning aega on üsna napilt – Petserimaa Vabadussõja monumendi avamine Värskas Setomaal on kavandatud sümboolselt 20. juuliks, täpselt 80 aastat pärast selle esmast
valmimise tähtaega. Sel aastal lõppenud Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamise järel pole meil moraalset õigust seda enam edasi lükata.
Petserimaa Vabadusõja monumendi taastamise komisjon palub sinu jõukohast abi Eesti Vabadussõjas Tartu rahulepingu oma elu hinnaga väljavõidelnute mälestuse põlistamiseks – kui annetad vastavalt oma
võimalustele ka 5, 10 või 20 eurot, oleme sammukese eesmärgile lähemal. Kui jaksad aidata rohkem – annad suure panuse ajaloolise auvõla tasumiseks. Kõigi toetajate nimed saavad väärikalt jäädvustatud ning enne 10. juulit 2020 annetuse teinute nimed jõuavad juba avamisürituse materjalidesse.
Toetuse saab kanda SA Setu Kultuuri Fond arvelduskontole SWEDBANK EE722200221041933698, selgitusse kirjutada „Vabadussõja monument“.

Oma annetuse saad teha ka läbi Seto Kaubamaja annetuslingi.


Petserimaa rindel langenud Eesti Vabadussõja kangelaste mälestuseks! Elagu Eesti!